GSM CAN kontroleris

200.00

GSM kontroleris pagamintas valdyti šildytuvus – Webasto, Eberspacher ir kt. Kontroleris gali valdyti šildytuvus su CAN linijomis. Kontroleris turi galimybę prisijungti prie CAN 2.0b (ISO11898/ISO 11898-2).

Apart standartinės linijos w-bus, kontroleris turi 5 papildomus vartotojui programuojamus analoginius išėjimus, kas leidžia lanksčiai panaudoti funkcijas ir palengvina integraciją į automobilio klimato kontrolės sistemą.

Kontroleris turi 4 dažnių GSM modulį, todėl palaiko visų tinklo operatorių SIM korteles. Valdymas vyksta skambučio pagalba, SMS komandomis arba išoriniais signalais. Taip pat SMS žinučių pagalba galima prieiga prie visų kontrolerio nustatymų ir jų pakeitimų. Kontrolerio programinės įrangos atnaujinimui naudojamas GPRS ryšys.

Į papildomas funkcijas įeina: įšoriniai valdymo įėjimai, išnešamas temperatūros daviklis, darbinių režimų indikacija dvispalviu šviesos diodu.


Turite klausimų? Norite užsisakyti prekę?Aprašymas

Techniniai duomenys

Maitinimo įtampa –  9-16 voltų.

Naudojama srovė budinčiame režime –  15 мА.

Naudojama maksimali srovė – 200 мА.

Maksimali telefono numerių atmintis –  5.

Įėjimų/išėjimų kiekis –  3/6.

Darbinis temperatūrinis režimas – nuo -40 iki 85 laipsnių.

Gabaritai su sulenkta antena – 0 х 80 х 18 mm.

Tarnavimo laikas – ne mažiau 5 metai.

Galimi būdai, kaip valdyti šildytuvą

– įjungimas ir išjungimas skambučių pagalba.

– įjungimas ir išjungimas SMS komandų pagalba.

– galima suprogramuoti artimiausioms 24 valandoms SMS komandų pagalba.

– įjungimas ir išjungimas mygtuko pagalba.

Valdymas skambučių pagalba. Kad įjungti šildytuvą reikia surinkti GSM kontrolerio numerį. Numeris iš kurio skambinsite turi būti įrašytas GSM kontrolerio atmintyje, kitaip sujungimas bus atmestas be garsinio signalo. Sėkmingai prisiskambinus kontroleris prisijungs pasibaigus 3 signalui. Tada šildytuvui bus duota komanda įsijungti. Šildytuvas pasileis dirbti taimerio laikui pagal nutylėjimą 30 minučių. Jeigu dirbant šildytuvui pabandysite paskambinti į kontrolerį tai kontroleris prisijungs pasibaigus 2 signalui, šildytuvas pereis į prapūtimo režimą prieš išsijungdamas. Todėl pinigai už paskambinimą nebus skaičiuojami. Jeigu paskambintumėte į kontrolerį veikiant prapūtimo režimui kontroleris numes skambutį neįsikišdamas į šildytuvo darbo režimą.

Valdymas mygtuko pagalba. Valdymui tiks bet koks mygtukas be fiksacijos. Mygtukas jungiamas nuo minuso prie kontrolerio mėlyno laido. Kad įjungti šildytuvą reikia vieną kartą paspausti mygtuką. Šildytuvas pasileis dirbti taimerio laikui pagal nutylėjimą 30 minučių . Pakartotinas mygtuko paspaudimas duos šildytuvo išjungimo komandą.

Valdymas naudojant SMS komandas. Visos valdymo komandos turi būti rašomos didžiuosiomis raidėmis. Jūsų telefono numeris turi būti įrašytas GSM kontrolerio atmintyje kitaip SMS bus ignoruojami. Kiekvienai nusiūstai SMS komandai ateis grįžtamasis atsakymas SMS: „OK“, kaip komandos patvirtinimui arba „ERROR“, jei neteisingai įvesta ar nepalaikoma komanda. Norint SMS komandų patvirtinimo funkciją galima išjungti.

– START –  Šildytuvas pasileis dirbti taimerio laikui pagal nutylėjimą 30 minučių..

– STOP – Išjungti šildytuvą arba numesti anksčiau užprogramuotą įjungimo laiką.

– TIMERx – Nustatyti šildytuvo darbo laiką х = laikas minutėmis. Maksimalus darbo laikas – 120 minučių. Šildytuvo pasiruošimo darbui laikas įskaičiuotas į bendrą laiką. Pavyzdys panaudoti komandą: „TIMER30“ nustato šildytuvo darbo laiką 30 minučių. „TIMER45“ nustato šildytuvo darbo laiką 45 minutėms. Nusiuntus laiko nustatymo komandą GSM kontroleris atsiunčia pranešimą.

Paleidimo taimerio programavimas. Vienkartiniam šildytuvo įjungimui išsirinktam laikui artimiausioms 24 valandoms reikia nusiūsti tokią SMS komandą:

– START1234 – kur 12 = valandos, 34 = minutės. Kaip pavyzdys komanda „START1000“ įjungia šildytuvą lygiai 10 valandą. Leidžiama laiką valandomis įvesti ir vienu skaičiumi pavyzdžiui: „START740“ – reiškia 7 valandos ir 40 minučių. Gavęs komandą kontroleris atsiūs atsakymą žinute. 

Įjungimo laikas gali būti pakeistas nusiuntus naują SMS komandą. Numesti paleidimo laiko programą galima nusiuntus komandą „STOP“. Taip pat programa bus pašalinta po šildytuvo įjungimo skambučiu , mygtuku, arba SMS komanda „START“.

Sužinoti šildytuvo būvį į GSM kontrolerį reikia nusiūsti SMS komandą:

– STATUS – atsakymui GSM kontroleris atsiūs žinutę su tekstu iš 5 eilučių:

– 1 eilutė: esama temperatūra Celsijaus laipsniais ir GSM tinklo priėmimo lygį (0-31).

– 2 eilutė: šildytuvo būvis ir ar yra liepsna kameroje.

– 3 eilutė: maitinimo įtampa , aušinimo skysčio temperatūra, ar yra klaidų ir šildytuvo blokuotė jeigu buvo.

– 4 eilutė: esamas laikas ir šildytuvo įjungimo taimeris , jeigu aktyvuotas tuo momentu.

– 5 eilutė: šildytuvo darbo laikas ( dirbant šildytuvui vyksta atbulinis laiko skaičiavimas iki 0).

Pranešimas apie klaidas kontroleris išsiunčia jei buvo paleistas šildytuvas iš telefono skambučiu arba SMS pranešimu. Jei įvyks informacijos apsikeitimo su šildytuvu per w-bus liniją GSM kontroleris atsiūs pranešimą SMS „ERROR-communication“. Šildytuvui sustojus dėl kažkokių priežąsčių GSM kontroleris atsiūs SMS pranešimą „ERROR-stopping“.

Telefono numerių programavimas kontrolerio atmintyje.

GSM kontroleris leidžia įprogramuoti iki 5 telefono abonento numerių. Naujame kontroleryje numerių atmintis tuščia. Kad įregistruoti abonentų numerius į kontrolerio atmintį reikia nusiūsti SMS komandą.

GSM kontrolerio nustatymų komandos

Visi GSM kontrolerio nustatymai galimi per SMS komandas iš priregistruotų atmintyje telefono numerių. Kai kurios komandos, kurios nereikalauja atgalinių duomenų atsiuntimų pagal nutylėjimą patvirtinami GSM kontroleriu pranešimais „OK“ или „ERROR“. Bet koks vartotojo duomenų pakeitimas išlieka atmintyje net ir po kontrolerio maitinimo išjungimo. Dėl išjungimo ir atjungimo patvirtinančių pranešimų naudojamos šios komandos:

 • – ACKON – ši komanda įjungia patvirtinančią SMS komandą.
  – ACKOFF – ši komanda išjungia patvirtinimą SMS komandos.
  Pagal nutylėjimą GSM kontroleris automatiškai suranda W-BUS šildytuvo versiją (TYPE7). Bet galima ir priverstinai nurodyti prijungto šildytuvo tipą nusiunčiant SMS komandą:
  – TYPEx – kur x – šildytuvo tipo numeris:
  . . . х=0 – Thermo Top Z/C w-bus
  . . . х=1 – Thermo Top V Sh/Zh w-bus
  . . . х=2 – Thermo Top Z/C BMW d-bus
  . . . х=3 – Thermo Top Z/C w-bus + emuliacija CAN VW_T5
  . . . х=4 – Air Top 2000 ST Actros w-bus + emuliacija CAN
  . . . х=5 – Thermo Top Z/C w-bus + emuliacija CAN VW_T5GP
  . . . х=6 – Thermo Top Evo w-bus
  . . . х=7 – Thermo Top w-bus auto
  . . . х=8 – Eberspacher Nordic AB CAN
  . . . х=9 – Telestart T91 emulation
  . . . х=10 – analoginis valdymas
  . . . Kiekvieną GSM kontrolerio išėjimą galima užprogramuoti individualiai pagal norimą užduotį. Kad gauti sarašą užprogramuotų išėjimų ir portų pagal paskirtį reikia išsiūsti SMS komanda:
  – OUTS – atsakymui ateis pranešimas su sąrašu išėjimų ir jų esamais nustatymais. Kiekvienas išėjimas gali būti užprogramuotas sekančioms funkcijoms:
  . . . 0 – išėjimas atjungtas; „Not used“.
  . . . 1 – salono ventiliatorius; „Blower“.
  . . . 2 – impulsai salono ventiliatoriui IPCU relės imitacija; „PWM“.
 • – . . . 3 – pompa; „Pump“.
  . . . 4 – šviesos signalas; „Light“.
  . . . 5 – yra liepsna; „Flame“.
  . . . 6 – atgalinis ryšys; „Call Back“.
  . . . 7 – impulsinis signalas klimatroniko valdymui; „Rest“.
 • – . . . 8 – atjungimas; „Off“.
Papildomi GSM kontrolerio pranešimai

Atsiradus negamyklinėms situacijoms šildytuvo darbe GSM kontroleris atsiūs pranešimą abonento numeriui , kuris paleido šildytuvą SMS komanda arba skambučiu. Jeigu šildytuvas buvo paleistas per kontrolerio įėjimus laidais ,pranešimai nebus siunčiami.

– „ERROR – overheat“ – Šildytuvo atsijungimas viršijus temperatūrą nurodytą 4 eilutėje komandose „SETUP“. Pagal nutylėjimą 100 laipsnių. Pastaba: GSM kontroleris šildytuvą atjungia anksčiau negu tai pamatys šildytuvo valdymo blokas , kas neleidžia šildytuve atsirasti perkaitimo klaidai šildytuvo bloke ir neleidžia užsiblokuoti šildytuvui.

– „ERROR – low batt„ – šildytuvo atsijungimas , kai maitinimo įtampa sumažėja žemiau nurodytos 1 eilutėje komandai „SETUP“. Dėmesio: klaida gali atsirasti dėl jėgos grandinių pažeidimų šildytuvo maitinime.

– „ERROR – communication„ – klaida duomenų apsikeitimo linijose tarp GSM kontrolerio ir šildytuvo . Galimos priežąstys: užprogramuotas neteisingas šildytuvo tipas , pažeista duomenų linijos grandinė, nėra maitinimo arba šildytuvo bloko gedimas.

– „ERROR – heater stopping„ – avarinis šildytuvo sustabdymas arba sustojimas įvykdyta algoritmo sąlyga šildytuvo valdymo bloko. Gavus tokį pranešimą reikia atlikti šildytuvo valdymo bloko diagnostiką.

Webasto CAN kontroleris

MB E ir S, BMW, VAG kontroleris naudojamas tik dyzeliniams automobiliams Mersedes E ir S klasės visų išleidimo metų, visi BMW pradedant nuo kėbulo E39, Audi Q7, Volkswagen Touareg, Multivan T5, Amarok (Caravella), Passat B6, Passat CC, Golf 5, Golf Plus, Jetta (2006–), Caddy (2004–), Touaran, Tiguan; Skoda Octavia 2, Superb (2009–); Seat Altea (2004–), Leon (2006–).

Įdiegus kontrolerį net neužvestam automobilio varikliui Webasto sušildys Jūsų automobilio variklį ir saloną – Jums reikia tik duoti komandą – paspausti nuotolinio valdymo pulte mygtuką ar signalizacijos pulte papildomą valdymo kanalą arba per GSM ryšį. Taip pat šildytuvas gali pasileisti ir iš automobilio vidinio jau suprogramuoto laikmačio tam tikru laiku. Taip pat kontroleris gali paleisti gamyklinę Webasto pririštą prie konkretaus automobilio ir kitame automobilyje su bet kokia komplektacija.

Taip pat kontroleris paleidęs šildytuvą prieš užvediminio šildymo režime valdo ir automobilio salono ventiliatorių.

Kontroleris valdomas mygtuko pagalba arba iš distancinio valdymo pulto.

Kontrolerio valdymo komandų algoritmai suderinami su šildytuvais serijos: Visais Thermo Top C (Z, E), Thermo Top V и Thermo Tov Evo 4.1 protokolas, įskaitant versijas dirbančius tik pašildymo režime.

Specialiai šildytuvams Volkswagen Touareg , Т5, и kitiems VAG grupės automobiliams yra numatyta borto CAN emuliacija.

Tai suteikia galimybę šildytuvus Webasto sumontuoti į kitus automobilius, kur nėra CAN linijos.

Taip pat CAN linijos emuliacija naudojama paleisti ir orinius šildytuvus nuo automobilių MB Actros AT2000ST. Būtina atlikti nustatymus.

–ТТZ/С BMW, valdomiems per d-bus. 1.3 versija. Kontroleryje automatinis D-bus atpažinimas.

Kontroleris gali valdyti šiuos šildytuvus per skaitmeninę šiną d-bus.. Per šią duomenų šiną persiduoda temperatūros duomenys , įtampa ir šildytuvo darbo režimai. Prie šildytuvo apart maitinimo būtinai reikia prijungti kuro pompą ir aušinimo skysčio cirkuliacinį siurblį. Prijungiant kontrolerį prie šildytuvo duomenų šinos negali būti jokių papildomų prijungimų , kaip pavyzdžiui diagnostikos kabelis.

Apart skaitmeninės d-bus šinos šis šildytuvas turi ir analoginį valdymą per 1 koją. Bet tankiai analoginis valdymas būna užblokuotas iš šildytuvo valdymo bloko, jeigu blokas nemato automobilio borto duomenų.

Kontroleris turi galimybę aktyvuoti analoginį valdymą valdymo bloke.

Kontroleris turi programuojamus išėjimus:

 • Valdyti apytakinį aušinimo skysčio siurblį. Katilams, kuriuose aušinimo skysčio siurblio valdymo išėjimas yra neaktyvus. Išėjimas tampa aktyvus iškart po įjungimo ir išsijungia po galutinio prapūtimo ciklo.
 • Valdyti automobilio salono šildytuvo ventiliatorių. Išėjimas valdo salono ventiliatoriaus paleidimo relę ir automobilio ventiliatorių per šunto rezistorių , kad sumažinti ventiliatoriaus greitį. Arba PWM signalas valdyti klimatroniko elektronikos bloką . Analogas IPCU relei. Programuojant išėjimo signalą PWM pasirinkti teigiamą išėjimo lygį.
 • Valdyti vizualinei šildytuvo veikimo indikacijai. Galima pajungti automobilio posūkio lemputes ar gabaritines šviesas. Išėjime kol veikia šildytuvas atsiranda signalas 0,5sek trukmės ir 5sek periodu.
 • Impulsinis 15 min išėjimas CallBack valdyti signalizacijos GSM kanalą. Išėjimas jungiamas prie signalizacijos vairuotojo iškvietimo mygtuko. Išėjimas aktyvuojasi iškart pasileidus kuro siurbliui ir kartojasi kas 15 min.
 • Impulsinis išėjimas valdyti automobilio šildytuvo ventiliatorių. Kad prijungti prie gamyklinio mygtuko klimato kontrolės.

Impulsinis išėjimas atjungti kontrolerį. Kad prijungti prie gamyklinio mygtuko klimato kontrolės.

 • Signalas „Yra liepsna“ . Tampa aktyvus, kai liepsnos jutiklis aptinka degiklyje liepsną. Arba kai įjungiamas kuro siurblys šildytuvams, kurie turi kartu liepsnos davikliį ir degimo žvakę ( glow plug).

Išėjimai valdomi programos , kuri remiasi nuskaitytais duomenimis iš šildytuvo.

Visi išėjimai mažos srovės – iki 150mA. Išduodantys minusinį lygį rėlėms valdyti

Kontrolerio funkcijos ir specifikacijos

– Įjungimas (nepertraukiamas veikimas užprogramuotas vartotojo) / išjungimas per signalizacijos papildomą kanalą ar mygtuką.

– Automatinis temperatūros palaikymas pagal užduotą reikšmę.

– Automatinis išjungimas, kai nustatyta temperatūra yra viršijama.

– Automatinis išjungimas kai maitinimo įtampa sumažėja žemiau nustatytos vertės.

– Klimato kontrolės ventiliatoriaus valdymo algoritmas yra užprogramuojami vartotojo.

– Klaidų numetimas laikant mygtuką nuspaustą.

– Energijos suvartojimas budėjimo režimu – 0 mA.

– Energijos suvartojimas veikimo režime <40mA.

– Darbinė įtampa 9-30 voltų.

Pristatymas ir apmokėjimas

Pristatymas

Prekes pristatome į visus miestus kurjeriu arba per paštomatą. Taip pat prekes galite atsiimti Šiaulių Altas autoservise, adresu Pramonės 19D, Šiauliai.

Apmokėjimas atsiimant prekę

Prekę atsiimant iš Šiaulių Altas auApmokėjimas pavedimu

Į savo el. pašto adresą, kurį nurodėte užklausoje, gausite laišką su užsakymo numeriu ir mūsų rekvizitais. Atlikite apmokėjimą per elektroninę bankininkystę. Gavę apmokėjimą, išsiųsime prekę nurodytu adresu arba į paštomatą. Jei prekės reikia skubiai, atsiųskite pavedimo kopiją (screenshot).

PVM sąskaita-faktūra

Visos kainos nurodytos įskaitant PVM. Jei reikalinga sąskaita-faktūra, siųsdami užklausą įrašykite įmonės rekvizitus. PVM sąskaitos faktūros išrašomos pirkimo dienos data ir yra išsiunčiamos el.paštu.